Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1976Öppen tillgång

Modellförsök med såbäddens funktion: 1. Såbädden som skydd mot avdunstning

Håkansson Inge, Polgár József von

Sammanfattning

Under åren 1968-1974 har en serie av 50 modellförsök med såbäddens funktion utförts, flertalet som kärl försök i grunda plastlådor. De viktigaste svenska såbäddsproblemen har belysts. Försöken kan indelas i ett flertal grupper efter den studerade huvudfrågeställningen. I denna rapport redovisas försöken med följande huvudfrågeställning: Hur djup och hur finbrukad behöver såbädden vara, för att god uppkomst skall erhållas, om vädret blir torrt efter sådden? Vid sådd av stråsäd visade det sig, att avdunstningsskyddet blev tillfredsställande, om såbädden var minst 4 cm djup och bestod av aggregat, som var mindre än 4 mm. Om ett gott utsäde kan placeras på en bearbetningsbotten med minst 5 procent växttillgängligt vatten och täckas av en såbädd med ovannämnda egenskaper, så kan en god uppkomst förväntas, även om vädret blir mycket torrt

Nyckelord

jordbearbetning; såbädd; kärlförsök; avdunstningsskydd; bearbetningsbotten; växttillgängligt vatten

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1976, nummer: 46ISBN: 91-7088-518-4Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Lantbrukshögskolan

UKÄ forskningsämne

Jordbruksvetenskap

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30212