Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1976

Texturanalys och jordartsklassifikation: rapport från ett NJF-symposium i Uppsala 1976-03-09

Nilsson; Lars, Gunnar

Nyckelord

jordartsklassifikation; texturanalys; jordarter; terminologi; NJF

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1976, nummer: 47
ISBN: 91-7088-235-5
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Lantbrukshögskolan

UKÄ forskningsämne

Agricultural Science

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30213