Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1977Öppen tillgång

Olika faktorers betydelse för traktorernas jordpackningsverkan: mätningar 1974-1976

Ljungars, Arne

Sammanfattning

Resultat från ett flertal packningsförsök under senare år visar packningens stora betydelse för skördeutfallet. Mot bakgrund av detta gjordes vid försöksavdelningen för jordbearbetning en specialstudie av några olika faktorers, i redogörelsen kallade variablers, inverkan på packningen under vårbruket. Studien omfattar tre vårar 1974, 1975 och 1976

Nyckelord

jordbearbetning; packningsförsök; skördeutfall; vårbruk; fältundersökning; variabler

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1977, nummer: 52ISBN: 91-7088-768-3Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Lantbrukshögskolan

UKÄ forskningsämne

Jordbruksvetenskap

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30214