Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1978Öppen tillgång

Harvningens konstruktion och harvningens utförande: inverkan på bearbetningsresultatet

Olsson, Ulf

Nyckelord

jordbearbetning; harv; bearbetningsresultat; pinndelning; bearbetningsintensitet; ramhöjd; bearbetningsbotten

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1978, nummer: 54ISBN: 91-7088-921-X
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ forskningsämne

Jordbruksvetenskap

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30216