Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1978Öppen tillgång

Förekomsten av några viktiga växtskadegörare vid plöjningsfri odling

Wallbom, Olle; Wretler, Kjell

Nyckelord

jordbearbetning; plöjning; stubbearbetning; parasiter; angreppsgrad; växtpatologi

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1978, nummer: 55ISBN: 91-7088-927-9
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ forskningsämne

Jordbruksvetenskap

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30217