Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1978Öppen tillgång

Kombisådd av kväve och fosfor till vårsäd

Huhtapalo, Åke

Nyckelord

jordbearbetning; kombisådd; gödslingseffekt; kväve; fosfor; grönskott; fältförsök

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1978, nummer: 56ISBN: 91-7088-942-2
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU författare

  • Huhtapalo, Åke

   • Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ forskningsämne

  Jordbruksvetenskap

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/30218