Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1979Öppen tillgång

Försök med jordpackning vid hög axelbelastning: markundersökningar 1-2 år efter försökens anläggande

Håkansson, Inge

Nyckelord

jordbearbetning; axelbelastning; packning; alven; volymvikt; avkastning; alvpackning

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1979, nummer: 57ISBN: 91-576-0228-X
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ forskningsämne

Jordbruksvetenskap

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30219