Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1980Öppen tillgång

Storparcellförsök med plöjningsfri odling, 1976-78

Rydberg, Tomas

Nyckelord

jordbearbetning; plöjningsfri odling; storparcell; skörd; infiltration; kostnadsbesparing; jordpackning

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1980, nummer: 59ISBN: 91-576-0701-X
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet