Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1981Öppen tillgång

Plöjningsdjup och tiltbredder vid höstplöjning

Nilsson; Nils, Mattias

Nyckelord

jordbearbetning; plöjningsdjup; tiltbredd; fältförsök; ogräs; Norrland

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1981, nummer: 63ISBN: 91-576-1010-X
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ forskningsämne

Jordbruksvetenskap

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30225