Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1983Öppen tillgång

Höst- eller vårplöjning till vårsådd på kapillära jordar: resultat från 12 fältförsök åren 1971-75

Nilsson, N M

Nyckelord

jordbearbetning; höstplöjning; vårplöjning; skörd; ogräs; vattenhushållning; fältförsök; kapillära jordar

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1983, nummer: 66ISBN: 91-576-1843-7
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ forskningsämne

Jordbruksvetenskap

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30228