Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1987Öppen tillgång

Plöjningsfri odling: dess inverkan på rotutveckling och evaporation

Rydberg, Tomas; Öckerman, Torbjörn

Nyckelord

jordbearbetning; reducerad bearbetning; rotutveckling; evaporation; skörderester

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1987, nummer: 74ISBN: 91-576-3074-7
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU författare

  • Rydberg, Tomas

   • Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ forskningsämne

  Jordbruksvetenskap

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/30229