Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1984Öppen tillgång

Harvsådd: preliminära försöksresultat 1979-83

Mårtensson, Berth

Sammanfattning

Kontentan blir, att i de vårsådda försöken har flest jämförelser gjorts mellan konventionell bearbetning och Lelyterra rotorharv och minst jämförelser med Niemeyer pendelharv. I de höstsådda försöken har jämförelser endast gjorda med Lelyterra och Howard med olika hastigheter. I tab. 1 som följer redovisas skörderesultaten i medeltal, medan övriga jämförelser såsom planträkningar, vattenhalter och diverse annat, framgår av tabellerna som texten hänvisar till. Eftersom inte alla redskap ingått i varje försök avses med antalet jämförelser, det antal försök, i vilka de angivna redskapen samtidigt provats. För försöken i den här skriften har försöksledare Lennart Henriksson ansvarat. Försök med harvsådd kommer fortsättningsvis att läggas ut i större omfattning än hittills. Det är i alla fall vår förhoppning. Som kuriosa kan nämnas att våren 1983 lade vi ut ett försök med Niemeyer pendelharv front- resp. bakmonterad på en Mercedes Benz Trac 900 och bogserad Juko Kombi 3 m ekipage. Försöket lades ut på ett fält som var tilljämnat, sladdat en gång. I försöket utvecklades ett svagt bestånd i samtliga rutor. Orsaken undersöktes inte på grund av tidsbrist och försöket skördades sålunda ej

Nyckelord

jordbearbetning; vårsådd; skörd; harvsådd; konventionell bearbetning; fältförsök

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1984, nummer: 67ISBN: 91-576-1976-X
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ forskningsämne

    Jordbruksvetenskap

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/30231