Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1984Öppen tillgång

Vältning efter vårsådd

von; Polgar, Jozsef

Nyckelord

jordbearbetning; fältförsök; vältning; sådd; vårsådd; avkastning

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1984, nummer: 69ISBN: 91-576-2193-4
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ forskningsämne

Jordbruksvetenskap

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30233