Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1986Öppen tillgång

Termiska egenskaper i åkermark skattade på grundval av den årliga temperaturvariationen

Thunholm, Bo

Nyckelord

jordbearbetning; marktemperatur; värmediffusivitet; vattenhalter; jordbruksmark

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1986, nummer: 72ISBN: 91-576-2901-3
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU författare

  • Thunholm, Bo

   • Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ forskningsämne

  Jordbruksvetenskap

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/30236