Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1990Öppen tillgång

Verkan av körning med traktor och vagn vid vallskörd: resultat från 24 försöksplatser

Håkansson Inge, McAfee Mary, Gunnarsson Sixten

Nyckelord

jordbearbetning; slåttervall; jordpackning; avkastning; skyddssäd; vattenhalt

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1990, nummer: 78ISBN: 91-576-4104-8
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet