Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1994Öppen tillgång

Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 1993

Arvidsson, Johan
Arvidsson, Johan (red.)

Nyckelord

jordbearbetning; försöksresultat; fältförsök; primärbearbetning; såbäddsberedning; jordpackning; mekanisk ogräsbekämpning

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1994, nummer: 86
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ forskningsämne

    Jordbruksvetenskap

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/30272