Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1994Öppen tillgång

Inverkan av jordpackning och anaeroba markförhållanden på grödornas näringsupptagning samt på rotröta och utveckling hos ärter

Grath, Thomas

Nyckelord

jordbearbetning; jordpackning; rottillväxt; anaeroba förhållanden; ärter; plantutveckling; skörd; ärtrotröta

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1994, nummer: 87
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ forskningsämne

Jordbruksvetenskap

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30273