Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1995Öppen tillgång

Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 1994

Arvidsson, Johan
Arvidsson, Johan (red.)

Nyckelord

jordbearbetning; grundläggande bearbetning; bearbetningssystem; såbäddsberedning; jordpackning; markstruktur; mekanisk ogräsbekämpning; växtnäringsutlakning; erosion; växtnäringsflöden

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1995, nummer: 88
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ forskningsämne

    Jordbruksvetenskap

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/30274