Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1996Öppen tillgång

Sportgräsytors etablering och skötsel: erfarenheter från ett markbyggnadsförsök

Karlsson Ingrid M

Nyckelord

jordbearbetning; markbyggnad; sportgräsytor; markfysikaliska egenskaper; kväveförluster; gödsling

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1996, nummer: 89
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ forskningsämne

Fisk- och akvakulturforskning
Miljö- och naturvårdsvetenskap
Jordbruksvetenskap

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30275