Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1998Öppen tillgång

Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 1997

Arvidsson, Johan
Arvidsson, Johan (red.)

Nyckelord

jordbearbetning; försöksresultat; fältförsök; grundläggande bearbetning; bearbetningssystem; såbäddsberedning; jordpackning; mekanisk ogräsbekämpning; växtnäringsutlakning

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1998, nummer: 93
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ forskningsämne

    Jordbruksvetenskap

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/30298