Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2006Öppen tillgång

Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 2006

Arvidsson, Johan
Arvidsson, Johan (red.)

Nyckelord

jordbearbetning; grundläggande bearbetning; fältförsök; försöksresultat; bearbetningssystem; erosion; växtnäringsläckage; såbäddsberedning; jordpackning; markstruktur

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2006, nummer: 112
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ forskningsämne

    Jordbruksvetenskap

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/30299