Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1998Öppen tillgång

Radhackning med och utan efterredskap i stråsäd: slutrapport för fältförsök 1995-1997

Johansson, Daniel

Nyckelord

jordbearbetning; efterredskap; mekanisk ogräsbekämpning; stråsäd; fältförsök; vårsådd; elektrohydrauliskt styrsystem

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1998, nummer: 94
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ forskningsämne

Jordbruksvetenskap

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30332