Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2000

Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 1999

Arvidsson, Johan
Arvidsson, Johan (red.)

Nyckelord

jordbearbetning; fältförsök; försöksresultat; grundläggande bearbetning; bearbetningssystem; såbäddsberedning; jordpackning; mekanisk ogräsbekämpning; växtnäringsutlakning

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2000, nummer: 98
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ forskningsämne

    Agricultural Science

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/30337