Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2006Öppen tillgång

Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 2005

Arvidsson, Johan
Arvidsson, Johan (red.)

Nyckelord

jordbearbetning; försöksresultat; fältförsök; grundläggande bearbetning; bearbetningssystem; såbäddsberedning; jordpackning; markstruktur; växtnäringsutlakning; erosion

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2006, nummer: 109
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ forskningsämne

    Jordbruksvetenskap

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/30338