Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2003Öppen tillgång

Jordbearbetningsavdelningens årsrapport 2002

Arvidsson, Johan
Arvidsson, Johan (red.)

Nyckelord

jordbearbetning; fältförsök; försöksresultat; grundläggande bearbetning; bearbetningssystem; såbäddsberedning; jordpackning; markstruktur; växtnäringsutlakning

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2003, nummer: 104
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, S'

    UKÄ forskningsämne

    Jordbruksvetenskap

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/30374