Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2004

Lantbrukskooperationen under senare delen av 1900-talet : förändringstrender och organisationsanpassningar

Hakelius, Karin

Publicerad i

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden / Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
2004, nummer: 32, sidor: 269-278 Titel: Jordbrukarnas kooperativa föreningar och intresseorganisationer i ett historiskt perspektiv (red. Reine Rydén)
ISBN: 91-89379-92-6Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien