Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1987Öppen tillgång

Inverkan av uppdämning på grundvattenstånd: en studie på Mästermyr

Segerros, Mikael

Nyckelord

underbevattning; grundvattenstånd; blekejord; myrområde; vegetationsperiod; grundvattenståndsrör; genomsläpplighet

Publicerad i

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1987, nummer: 87:5
ISBN: 91-576-3155-7
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ forskningsämne

Fisk- och akvakulturforskning
Jordbruksvetenskap

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30543