Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 1998

Markfysikaliska undersökningar på sockerbetsodlande gårdar

Wildt; Persson, Thomas

Nyckelord

jordbearbetning; markfysikaliska egenskaper; sockerbetor; skördeskillnad; 4T; bördighet; markstruktur; växtplats; markbiologiska egenskaper

Publicerad i

Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen
1998, nummer: 24
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ forskningsämne

Agricultural Science

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30629