Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1995Öppen tillgång

Olika bearbetningssystem i potatisodlingen

Gunnarsson Sixten, Kritz Göran

Nyckelord

jordbearbetning; plöjningstidpunkt; stubbearbetning; plöjning; höstbearbetning; vårbearbetning; potatis

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
1995, nummer: 13
Utgivare: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU författare

   • Kritz, Göran

    • Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   UKÄ forskningsämne

   Jordbruksvetenskap

   Permanent länk till denna sida (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/30632