Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2010Öppen tillgång

Verksamhet i AGROVÄST-projektet Precisionsodling Sverige, POS, 2009

Lundström, Christina
Lundström, Christina (red.)

Nyckelord

precisionsodling

Publicerad i

Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
2010, nummer: 22Utgivare: Institutionen för mark och miljö, Precisionsodling och pedometri, Sveriges lantbruksuniversitet