Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1985Öppen tillgång

Resultat av 1984 års fältförsök avseende täckdikning, övrig grundförbättring och bevattning

Linnér, Harry; Persson, Ragnar; Berglund, Kerstin; Karlsson, Sven-Erik; Gustafsson, Eva-Lou

Nyckelord

hydroteknik; fältförsök; försöksresultat; täckdikning; bevattning; grundförbättring

Publicerad i

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1985, nummer: 85:1Utgivare: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet