Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2010Öppen tillgång

Skogsdata 2010 : aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxeringen : tema: contortatall i Sverige

Nilsson, Per; Cory, Neil

Nyckelord

Area conditions; Standing volume; Annual volume increment; Site conditions; Forest damage; Forest resources; forest inventories; Official statistics

Publicerad i

Skogsdata
2010, nummer: 2010
Utgivare: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet