Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2010Öppen tillgång

Skador efter tidig gallring i täta tallbestånd

Ulvcrona, Kristina; Ulvcrona, Thomas; Lundmark, Tomas

Nyckelord

gallring; skador

Publicerad i

Skog & trä
2010, nummer: 2010:1ISBN: 978-91-977896-1-5
Utgivare: Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lantbruksuniversitet