Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2008Öppen tillgång

The solid biofuel market in Sweden: current status

Egnell, Gustaf

Nyckelord

biofuel market

Publicerad i

Skog & trä
2008, nummer: 2008:2
ISBN: 978-91-977896-2-2
Utgivare: Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lantbruksuniversitet