Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Forskningsartikel2010

Hur man får och inte får avliva katter

Berg, Lotta; Lundmark, Frida

Sammanfattning

Metoden TNR (trap, nauter, return) har debatterats flera gånger i SVT under året. I ett debattinlägg i nr 12/10 refererades dock gammal och inte längre giltig lagstiftning. Författarna till följande replik reder ut begreppen och beskriver de nu gällande reglerna

Publicerad i

Svensk Veterinärtidning
2010, Volym: 62, nummer: 13, sidor: 54-55
Utgivare: Sveriges Veterinärförbund