Skip to main content
Conference abstract, 2010

Stora vallfodergivor - Hur mycket kan kon äta och vad är ekonomiskt?

Patel, Mikaela; Kumm, Karl-Ivar

Published in


Publisher: Svensk Mjölk

Conference


Djurhälso- & Utfodringskonferensen 2010