Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Forskningsartikel, 2010

Mycket ryms inom det vi kallar djurskydd

Keeling, Linda; Hultgren, Jan; Algers, Bo; Röcklinsberg, Helena

Publicerad i

Svensk Veterinärtidning
2010, Volym: 62, nummer: 14, sidor: 13-16
Utgivare: Sveriges Veterinärförbund