Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2009Öppen tillgång

Analys av nickel med ICP-MS : Kalciuminterferensens betydelse 1985-2007

Wallman Karin, Löfgren Stefan, Sonesten Lars, Demandt Christian

Sammanfattning

Vid en granskning av nickelhalter för perioden 1985-2007 upptäcktes ett nivåskifte i tidsserierna på flera stationer mellan 2001 och 2002. Skiftet visade sig bero på att prover innan 2002 inte korrigerades för kalciuminterferens, medan prover under åren 2002-2007 korrigerades. Syftet med denna rapport är att utreda om resultaten före 2002 i efterhand kan korrigeras för kalciuminterferensen. Från 2002 finns ett antal prover (N=347) med resultat som både är kalciumkorrigerade och som inte är det. Skillnaden mellan dessa resultat korrelerar bra mot kalciumhalten i provet. Om den erhållna omräkningsformeln NiCa-korr (μg/l) = Niej Ca-korr (μg/l) – 0,495 * Ca (mekv/l) används för att räkna om värdena innan 2002 så försvinner det tydliga nivåskiftet i tidsserierna (se exempel figur A). Det certifierade referensmaterialet som analyserades styrker dessutom att omräkningen är korrekt genom att de omräknade värdena av SLRS-4 stämmer överens med det certifierade värdet

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2009, nummer: 2009:9Utgivare: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet