Skip to main content
Report, 2010

När mat blir sopor

Åhnberg Anna, Strid Ingrid

Abstract

Mycket av den mat vi producerar idag slängs eller försvinner innan den ens hinner hamna på tallriken. Denna studie fördjupar sig i matsvinn i butiksled, och utgör en pilotstudie inför ett större svinn-forskningsprojekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet (2010-2013). Pilotstudien bidrog till att skapa en överblick över det praktiska arbetet med färskvarusvinn, inklusive det bakomliggande varuflödet, i en modern Willy:sbutik. Den gav också ett stickprov på vilka mängder som svinn-registrerades för de två undersökta avdelningarna Frukt & grönt respektive Kött under några sommarveckor 2010 – 3,4 % respektive 4,1 %. En slutsats från studien var att beställningsarbetet utgjorde grunden för mängden svinn, eftersom detta skede avgjorde hur mycket varor som skulle ledas in i butikens varuflöde. I beställningsarbetet skedde en avvägning mellan att ha välfyllda hyllor, för att stimulera till en hög försäljning, respektive att ha ett lågt svinn. Denna avvägning konkretiserades för varje avdelning i ett svinn-mål, där Frukt och grönt-avdelningen hade ett mål på 2,0 % och Köttavdelningen 2,4 %

Keywords

Butikssvinn; Färskvaror; Livsmedelsbutik; Matsvinn; Varuflöde

Published in

Report / Department of Energy and Tecnology, SLU
2010, number: 025
Publisher: Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Åhnberg, Anna
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology

UKÄ Subject classification

Economics and Business
Food Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Social Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/31567