Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2002

Resultat från sågverksinventeringen 2000

Nylinder, Mats; Staland, Jakob; Navrén, Mats

Publicerad i

Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens produkter och marknader
2002, nummer: 3
Utgivare: SLU, institutionen för skogens produkter och marknader

   SLU författare

  • Nylinder, Mats

   • Institutionen för skogens produkter, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ forskningsämne

  Skogsvetenskap

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/3161