Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2010

Samodling av majs och åkerböna

Stoltz, Eva; Nadeau, Elisabet

Publicerad i

Försöksrapport 2010 för Mellansvenska försökssamarbetet och Svensk Raps
2010, sidor: 104-108
Titel: Försöksrapport 2010 för Mellansvenska försökssamarbetet och Svensk Raps
ISBN: 91-88668-70-3
Utgivare: Hushållningssällskapens Multimedia