Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2010

Vägar och järnvägar – barriärer i landskapet

Helldin, Jan Olof; Seiler, Andreas; Olsson, Mattias

Publicerad i

CBM:s skriftserie
2010, nummer: 42ISBN: 978-91-89232-52-5
Utgivare: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet