Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Kapitel i rapport 2010

Växtplankton

Sonesten, Lars

Publicerad i

Rapport - Vänerns vattenvårdsförbund
2010, nummer: 57, sidor: 27-30 Titel: Vänern – Årsskrift 2010

Utgivare: Vänerns vattenvårdsförbund