Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2010

Djurhomeopati än en gång

Appelgren, Lars-Erik

Nyckelord

Djurhomeopati; veterinärkontakt

Publicerad i

Svensk Veterinärtidning
2010, nummer: 16, sidor: 49-55
Utgivare: Sveriges Veterinärförbund