Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Kapitel i rapport 2010

Skötselstrategier för högförädlat plantmaterial

Bullock, B.; Nyström, K.; Rosvall, O.

Publicerad i

Titel: Ökad tillgång och användning av förädlade plantor : bilagor : uppdrag om förbättrat växtodlingsmateril, Jo2008/1883

Utgivare: Skogforsk