Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Kapitel i rapport 2010Öppen tillgång

Kartläggning av stadsutglesning - en pilotstudie

Qviström, Mattias

Publicerad i

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2010, nummer: 2010:13, sidor: 1-22
Titel: Projektredovisning inom FOMA-programmet Bebyggd miljö: rapportering av 2009 års projekt
ISBN: 978-91-86373-20-7
Utgivare: SLU, LTJ-Fakulteten