Skip to main content
Factsheet, 2010

Fettsyrasammansättning i gräs: inverkan av säsong och gödsling

Arvidsson, Katarina; Gustavsson, Anne-Maj

Keywords

fettsyror; utvecklingsstadium; timotej

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur
2010, number: 2010:2
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Arvidsson, Katarina (Arvidsson Segerkvist, Katarina)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden

UKÄ Subject classification

Food Science
Agricultural Science
Animal and Dairy Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/32272