Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2010Öppen tillgång

Varg i Sverige vintern 2009/10 : preliminär statusrapport

Svensson Linn, Hedmark Eva

Nyckelord

varg; status; inventering; kvalitetssäkring

Publicerad i

Rapport från Viltskadecenter
2010, nummer: 2010:2ISBN: 978-91-86331-16-0Utgivare: Viltskadecenter