Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2010Öppen tillgång

Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2009 : nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat av inventering av järv

Hedmark, Eva

Publicerad i

Rapport från Viltskadecenter
2010, nummer: 2010:1ISBN: 9879186331115
Utgivare: Viltskadecenter