Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2010Öppen tillgång

Resultat från inventeringar av lodjur i Sverige vintern 2009/2010 : nationell sammanställning över länsstyrelsernas inventeringar av lodjur

Svensson, Linn; Hedmark, Eva

Nyckelord

lodjur; inventering; kvalitetssäkring

Publicerad i

Rapport från Viltskadecenter
2010, nummer: 2010:3ISBN: 978-91-86331-19-1
Utgivare: Viltskadecenter